Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

 PROBLEMY   FRANKOWICZÓW  -  PRZYKŁADY  -  ROZWIĄZANIA  

NOWOŚCI W BANKOWOŚCI

interesujące dla frankowiczów z dnia 23 lutego 2021r

Żadny bank nie wykazał, że przed wprowadzeniem produktu na rynek sporządził jakąkolwiek analizę wskazującą, że taki kredyt frankowy może być tańszy od kredytu złotowego. W żadnej ze spraw kredytobiorcy nie zostali poinformowani przez bank o tym, że frank szwajcarski to najmocniejsza waluta świata, która nie jest stabilna, lecz od 100 lat jej wartości nieustannie rośnie, a wzrost kursu jest często gwałtowny, zwłaszcza w stosunku do walut mniej rozwiniętych krajów, jak Polska. Nie informowano że; tego typu kredyty były już wprowadzane na rynki w kilku państwach i za każdym razem przynosiły klientom kolosalne kłopoty, gdy kurs waluty gwałtownie wzrastał oraz o zastrzeżeniach nadzoru bankowego z 2002 r., ani o planach wprowadzenia przez nadzór całkowitego zakazu udzielania takich kredytów w 2005.

25 marca 2021 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnie wszelkie najistotniejsze rozbieżności w orzecznictwie dotyczącym kredytów walutowych, w zakresie 6 pytań: Źródło www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzecznictwo (serwis płatny), ciąg dalszy niewątpliwie nastąpi.

Banki pracowały nad ramową umową ugody, chcąc, żeby porozumienie zatwierdzał sąd polubowny przy KNF. Był to pomysł Jacka Jastrzębskiego, przewodniczącego KNF, że "banki powinny same rozwiązać problem frankowy w drodze dobrowolnych umów z klientami". Powstał spec-zespół składający się z przedstawicieli 10 banków oraz KNF, który przygotował konkretne rozwiązania, a ich owocem jest ta "pilotażowa ugoda z PKO". O takiej możliwości pisałem dawno w 3.  Strategia. Ugoda. Wezwanie przed sądowe. Jednak postępowanie takie jest niejawne z mocy prawa (vide KC Art. 1834. [Niejawność postępowania] w prawej kolumnie 3.Strategia ) więc nie dowiemy się o tym nic. Może ta strona Teleprawa zapłodniła pomysłodawcę, stąd jej owoc "pilotażowa ugoda z PKO". Należy żądać zmniejszenia ilości rat i raty malejące a nie równe gdyż wtedy kredyt będzie tańszy, oraz anulowanie kosztów ubezpieczenia, co wyjaśnia pkt. 5.  Dodatkowe elementy pozwu

Rozprawa w sprawie kredytu frankowego państwa Dziubaków, w związku z którą TSUE wydał wyrok na początku października ub.r., odbyła się w piątek 3.01.2020r. Państwo Dziubakowie wzięli kredyt hipoteczny na 40 lat. Bank dał im kredyt w złotych, ale był on indeksowany (przeliczany) we frankach szwajcarskich. Kredytobiorcy wnieśli do Sądu Okręgowego w Warszawie o unieważnienie umowy z uwagi na nieuczciwe - w ich opinii - postanowienia dotyczące mechanizmu indeksowania. Twierdzili, że postanowienia te były niezgodne z prawem, ponieważ umożliwiały bankowi jednostronne i dowolne określanie kursu walut. Podnosili, że bank jednostronnie określa saldo kredytu, a także wynik przeliczenia raty kredytu w obcej walucie na kwotę w walucie polskiej. 3 października ub. r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał korzystną opinię ws. kredytu państwa Dziubaków. Orzeczenie jest następstwem pytań, które do TSUE skierował Sąd Okręgowy w Warszawie w 2018 r., który zajmował się sprawą kredytu państwa Dziubaków. Warszawski sąd miał wątpliwości prawne, dlatego skierował do TSUE pytania prejudycjalne, domagając się wykładni unijnego prawa w kwestii nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. W komunikacie prasowym TSUE podało, że w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. Według Trybunału, prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich. Więcej informacji o wyroku na stronie; rpo.gov.pl.

Plan rozliczenia na stronie   1. Plan działania Analiza korzyści. Cztery najważniejsze punkty orzeczenia TSUE zawarto w przykładowym pozwie na stronie   4.  Pozew o uznanie umowy za nieważną. Po otrzymaniu pierwszej odpowiedzi Banku na nasz pozew, w wypadku stwierdzenia w naszym pozwie istotnych braków lub wadliwej kwalifikacji prawnej, mamy prawo do zmiany powództwa o czym mowa na stronie 6.  Przed rozprawą od 1 maja 2020r, a nawet do zmiany Sądu wnioskując o przeniesienie rozprawy do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania lub naszej siedziby. Zdarza się że aby ratować mieszkanie obciążone kredytem hipotecznym wynajmujemy je, zmieniamy pracę, przenosimy się do rodziny w innym mieście bez lub z zmianą zameldowania, co stanowi zmianę siedziby na czas procesu.