Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

listopad 2022r

SO KOSZALIN przysłał każdemu zawiadomienie że sprawa odbędzie się w trybie
ON-LINE w dniu 20.XII.2021r z instrukcją i kodem wejścia na stronę sali sądowej.


ROZPRAWA w KOSZALINIE i JEJ DALSZE SKUTKI

Przesłuchanie stanowi część rozprawy i ma na celu wyjaśnienie ostatecznych faktów gdy dowody są nie wystarczające.

ROZPRAWA ON-LINE i JEJ PRZEBIEG

Po sprawdzeniu obecności i legitymacji stron Sąd stwierdził że :
1.) Przedstawiciel pozwanego nie posiada wymaganego upoważnienia co ograniczyło sędziego do przesłuchania powodów i wszczęcia postępowania pojednawczego.
2.) Z uwagi na stanowisko powodów że dotychczasowe warunki indeksacji umowy uzasadniają uznanie jej za nieważną sąd postanowił.
3.) Wezwać Bank do złożenia nowej umowy złotówkowej bez indeksacji w terminie 30 dni, a przedstawiciela Banku do złożenia upoważnienia w terminie 7 dni.
4.) Zobowiązać Powodów do odpowiedzi na tą nową umowę w terminie 30 dni
5.) Sąd na tym zakończył rozprawę.

REALIZACJA ZALECEŃ SĄDU i SERIA ZDARZEŃ

1.) Dnia 21.12.2021 Bank wzywa Powodów do zapłaty 163.395,00 + 104.198,73=267.593,73PLN.
2.) Dnia 17.01.2022 Powodowie odpowiadają że wezwanie do zapłaty jest wadliwe.
3.) Dnia 27.01.2022 Bank przysyła nową umowę w 3-ech wariantach, a ostatni to tylko zalecenia KNF stąd termin
    odpowiedzi do SO upływa 17.02.2022.
4.) Dnia 31.01.2022r Bank składa pozew o zapłatę 267.594.00zł tytułem utraconych pożytków, mimo że nadal trwa umowa
    i płacone są raty. Dlatego Bank wnioskuje o zawieszenie pozwu do czasu wydania wyroku o nieważności umowy.
    Termin odpowiedzi na pozew do 26 marca 2022r.
5.) Dnia 15.03.2022r Odpowiedź Powodów na pozew i żądanie oddalenia powództwa.
6.) Dnia 24.10.2022r Powodowie otrzymują opinie biegłego i zobowiązanie do odpowiedzi w terminie 20 dni, oraz o
    wszelkie dalsze wnioski dowodowe - pod rygorem ich pominięcia w dalszym toku procesu.
7.) Dnia 14.11.2022r Powodowie wykonują zobowiązanie.

OCZEKIWANIE NA REAKCJE BANKU

Pozew o utracone pożytki świadczy że Bank spodziewa się wyroku o nieważności umowy stąd usiłuje uzyskać utracone pożytki i skłonić Powodów do ugody na warunkach Banku. Pozew będzie rozpatrywał ten sam sąd który wydał wyrok, stąd Bank może liczyć tylko na ewentualny pozytywny wyrok apelacji, jeżeli taką złoży. Z opinii biegłego wynika że Bank może liczyć na zwrot kredytu + 20% a nie + 200%. Kredytobiorcy oczekują cierpliwie reakcji Banku na opinie biegłego i na ruch sądu, licząc na uznanie umowy za nieważną z uwagi na 5 wad umowy zawartych w złożonych wnioskach dowodowych, c.d.n.


Ciąg dalszy to:   10. Czy to będzie koniec procesu ?Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie nawet bezpłatnie, jednak pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy, jej ciekawszych fragmentów, kluczowych pism np. pozwu, odpowiedzi banku, wyroku, bez danych strony poszkodowanej. Analiza dotychczasowych wyroków i ich uzasadnień wskazuje że nie podnoszono w pozwach spraw wadliwych wniosków kredytowych oraz wad umowy.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Zasady udzielania pomocy podano na stronie   O NAS | KONTAKT | POMOC
Tekst zamieszczono dnia 26.11.2022r.