Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

 PROBLEMY   TELEKOMUNIKACYJNE  -  PRZYKŁADY  -  ROZWIĄZANIA  

Co nowego !

w najbliższych tygodniach i miesiącach.

Rozdzielono problemy operatorów od spraw ich abonentów, krótkofalowców, właścicieli gruntów z niechcianymi kablami - słupami i poszkodowanymi w inny sposób także przez promieniowanie. Dotychczasowo opisywany bilans to 4-ry wygrane sprawy sądowe krótkofalowców i właścicieli działek oraz dwie dotycząca dodatku do emerytury jako ekwiwalentu za prace w szkodliwych warunkach w wyniku napromieniowania falami elektromagnetycznymi.

Proces SQ8LC z Spółdzielnią o instalacje anteny

trwał 25 miesięcy, miał 12 rozpraw i został zakończony pozytywnym wyrokiem dla krótkofalowca.

Opis procesu, opinia biegłego, wyrok sądu vide Szczegóły.