Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

 PROBLEMY   TELEKOMUNIKACYJNE  -  PRZYKŁADY  -  ROZWIĄZANIA  

Co słychać w sprawach cywilnych !

wydarzenia, procesy, opinie w 2020r

SR w Wejherowie oddalił pozew SQ2PRU o antenę. Powodem był zapis w KW że SQ2PRU jest nabywcą prawa do lokalu a nie jest jego właścicielem gdyż SM nie dokonała przeniesienia własności do czego prawnie była zobowiązana, dlatego kosztami procesu SR obciążył SM. Po pokonaniu tej przeszkody w wypadku dalszego sprzeciwu SM proces zostanie ponowiony. Pozew i proces IC442/19 miał być wzorcowy ale nie otrzymałem kopii KW do analizy i efekt nie był wzorcowy.

Rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach

dochodzą skutecznie w SO Pracy i Ubezpieczeń Społecznych cywilni pracownicy MON

Należą do nich telefonistki, planszecistki oraz pracownice służby zdrowia jak terapeutki zatrudnione przy diatermiach promieniujących elektromagnetycznie, stąd SO zlecają wystawianie opinii biegłym sądowym radio-telekomunikacji. ZUS nie chce honorować wystawianych świadectw pracy opartych na Zarządzeniu MON/48, które powołuje się na Rozp.Rady Ministrów dotyczące pracowników cywilnych. W resorcie MON zakazana była działalność związków zawodowych stąd twórcy Rozp. Rady Ministrów nie mieli wglądu w stan kadr MON i ich warunki pracy, które określały związki zawodowe. Ofiary tego szczególnego systemu prawnego mogłyby ten problem zgłaszać posłom PIS z swojego okręgu wyborczego. Opiniowane sprawy w SO:   Bydgoszcz VI U 464/20,     Rzeszów IV U 491/20

Typowe procesy z zakresu telekomunikacji

dotyczą zapłaty za bez umowne korzystanie z nieruchomości przez linie telekomunikacyjną na ogół nadziemną.

W sprawach o odmowę zapłaty za służebność przesyłu (art.3052 kc z 3.VIII.2008r) tj. za linię pod lub nad ziemną, biegłemu zlecano ustalenie danych właściciela linii i datę jej budowy lub przebudowy np. linii stalowej na kablową. Na ogół właścicielem takiej linii jest ORANGE.PL, który jako France Telecom kupił ją od TP.S.A. (płacąc pierwszą ratę w dniu 12.X.2000r). Linia taka po 2003r ulegała przebudowie na kablową więc była to nowa linia kablowa i ewentualny okres przedawnienia liczy się od daty przebudowy, ponieważ słupy to nie linia tylko nośnik zwany podbudową linii, analogicznie jak rura w ziemi jest kanalizacją kablową. Ostatnio ORANGE.PL po wezwaniu natychmiast wyraża zgodę na przebudowę linii ale na koszt powoda, co zmienia nieco pozew i postępowanie procesowe.