Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

 PROBLEMY   TELEKOMUNIKACYJNE  -  PRZYKŁADY  -  ROZWIĄZANIA  

Co nowego !

w najbliższych tygodniach i miesiącach.

Rozdzielono problemy operatorów od spraw ich abonentów, krótkofalowców, właścicieli gruntów z niechcianymi kablami - słupami i poszkodowanymi w inny sposób także przez promieniowanie. Dotychczasowo opisywany bilans to 4-ry wygrane sprawy sądowe krótkofalowców i właścicieli działek oraz dwie dotycząca dodatku do emerytury jako ekwiwalentu za prace w szkodliwych warunkach w wyniku napromieniowania falami elektromagnetycznymi.

Abonenci przedłużający starą umowę !

mają prawo do zawarcia jej na czas nieokreślony tj. wypowiedzenia jej w ciągu 30 dni bez kar umownych.
Tymczasem operatorzy proponują aneks z promocją na 24 m-ce, tj ponownie na czas określony, co grozi karami w wypadku chęci zmiany operatora lub rezygnacji z usług.

SQ2PR z Redy złożył 4.02.2019r pozew o antenę !

aktualnie czekamy na odpowiedź SM i datę pierwszej rozprawy, opis procesu będzie publikowany na stronie.