Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

 PROBLEMY   BIEGŁYCH  -  ZWŁASZCZA  -  POCZĄTKUJĄCYCH  

VADE MECUM BIEGŁEGO NAUK TECHNICZNYCH

jest to pierwszy tego typu poradnik w Internecie i literaturze stąd proszę o wyrozumiałość i potraktowanie go jako wprowadzenie przed zapowiadanym w projekcie ustawy o biegłych, obowiązkowym szkoleniem.

Każdy sąd tworzy listę biegłych wg. własnej koncepcji. Są listy biegłych w plikach do przeglądania i pobrania. Tworzone są w kolejności alfabetycznej od Amunicji poprzez Medycynę do Żeglarstwa określając jednocześnie ilość biegłych. Są listy poprzedzone ponumerowanym spisem specjalności co ułatwia szukanie i bez spisu. Określające specjalność jak na liście sądowej oraz określające różne czasem bardzo liczne warianty specjalności.
Inne typy listy to programy dzielące biegłych na Nauki medyczne i Inne dziedziny lub Nauki techniczne. W każdej z dziedzin program wyświetla 5,10,15, ... pozycji. Wersje programowe są różne tak samo jak te w plikach z tym że tych w plikach jest najwięcej. Rozp.Min.Sprawiedliwości (Dz.U.2005.15.133) podaje w § 10. "Wykazy biegłych sądowych prowadzi się według ustalonych wzorów", jednak w rozporządzeniu brak załącznika z wzorem, który powinien stanowić podstawę do tworzenia centralnego rejestru. Tylko nieliczne sądy zamieszczają wzory pomocnych druków dla biegłych jak karta pracy, rachunek. Dotarcie do listy biegłych z niektórych stron sądów nie jest łatwe, wtedy dotrzeć można przez mapę stron lub sekretariat.

Na stronie każdego SO jest informacja jak zostać biegłym. SO Kraków żąda dowodu uiszczenia opłaty skarbowej 10zł za wniosek o ponowne ustalenie biegłym. SO Bydgoszcz przysłał mi teraz wniosek do wypełnienia bez opłaty skarbowej. Stąd moje pytanie do SO OpłataSO i b.szybka reakcja telefoniczna że SO Bydgoszcz nie pobiera opłaty. Wojewoda może także mianować biegłego np. z Ochrony Środowiska. Nauczyciele np. biologi kończąc roczne studium Ochrony Środowiska mogą składać stosowne wnioski do Wojewody. Biegły może wydać opinie na zlecenie organu administracji publicznej (art.84 KPA) ale bez podpisywania jej jako biegły, vide opiniaSO. Więcej na stronie 6.Sprawy nietypowe..   Przydałaby się jednak ustawa o biegłych sądowych regulująca te niuanse.

                   Tekst zamieszczono dnia 7.02.2023r, ostatnią aktualizacje wykonano 23.12.2023r.