Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

grudzień 2018r

Pozew został złożony dnia 13 grudnia 2018r Dowód potwierdzenie. Z uwagi na brak zainteresowania treścią pozwu nie będę zamieszczał całej treści pozwu ograniczając się do sprawozdania z kolejnych czynności i przebiegu procesu w czasie, co pozwoli poznać stanowisko Banku, pogląd Prezesa UOKiK oraz ocenić szybkość przebiegu tych wszystkich zdarzeń i stanowisko Sądu.

O POZWIE JEGO SKUTKACH I DALSZYCH CZYNNOŚCIACH

streszczenie pozwu poniżej a powołane przepisy prawne przedstawiono w prawej kolumnie.

SKRÓT PRAWNY POZWU

Stronie pozwanej postawiono szereg zarzutów dokonania czynności prawnych sprzecznych z ustawą (Art.58kc). Tymi czynnościami były nadmierne odsetki przekraczające 10% (Art.359kc) w wyniku stosowania indeksacji do CHF, stosowanie niedozwolonych klauzul (Art.3851), domaganie się nienależnych świadczeń (Art.410kc) oraz uchylanie się od odpowiedzialność odszkodowawczej (Art. 471kc) co stało się powodem pozwu w którym zawarto żądanie ustalenia wysokości procentów przyszłych świadczeń (Art.190kc). Tematykę tą z pewnością Prezes UOKiK rozwinie szeroko w swoim poglądzie, który także zostanie opublikowany na stronie.


CO DALEJ

Po otrzymaniu z Sądu odpowiedzi Banku na nasz pozew wraz z terminem pierwszej sprawy wysyłamy wniosek o wydanie poglądu do Prezesa UOKiK załączając pozew z załącznikami i odpowiedzią Banku. Wniosek będzie zawierał prośbę ustanowienia zasad przeniesienia kredytu do innego banku na warunkach zbliżonych do kredytów konsolidacyjnych, uzasadniony utratą zaufania do czynności Banku, który dopuścił się nieważnych czynności prawnych potwierdzonych wyrokiem sądowym. Z uwagi że Bank nie chce zrezygnować z indeksacji do CHF a ta w wypadku kryzysu złotego może doprowadzić powoda do bankructwa, wyjściem jest ucieczka do innego Banku na dogodniejszych warunkach bez indeksacji do CHF.


ILE KOSZTUJE KREDYT

Pozew dotyczy najczęściej wieloletnich kredytów i jest wynikiem braku wyobraźni ile to będzie kosztować. Poniższe zestawienie podaje średni koszt kredytu w funkcji lat spłaty. Bank chce zarobić rocznie min. 5%. Poszczególne banki oferują spłaty kredytu nieco wyższe lub niższe. Przedmiotem pozwu są głównie wieloletnie pożyczki 30 letnie ponieważ po 10 latach spłaty kredytobiorca nadal jest winien bankowi pożyczoną kwotę a w wypadku kredytów indeksowanych jest ona znacznie wyższa niż kwota pożyczona, co spotyka się z niezrozumieniem i jest źródłem pozwu. Jesteśmy narodem humanistów, lauretami nobla literatury, poezji i nie przepadamy za matematyką i to jest źródłem naszych różnych kłopotów. Oprocentowanie 10% jest obecnie najwyższym i są banki oferujące nieco niższe oprocentowanie ale głównie przy spłacie kredytów 2 - 4 letnich. Przy wieloletnich kredytach podane wartości mogą być niższe o 5% - 10%.

4 lata przy odsetkach 10% spłacasz kapitał pożyczony +  20% kapitału = 120%
5 lat   przy odsetkach 10% spłacasz kapitał pożyczony +  25% kapitału = 125%
10 lat przy odsetkach 10% spłacasz kapitał pożyczony +  50% kapitału = 150%
20 lat przy odsetkach 10% spłacasz kapitał pożyczony + 100% kapitału = 200%
30 lat przy odsetkach 10% spłacasz kapitał pożyczony + 150% kapitału = 250%
40 lat przy odsetkach 10% spłacasz kapitał pożyczony + 200% kapitału = 300%

Nasz frankowicz mający od 2008r kredyt 163.395zł na 36 lat w 432 ratach po spłacie 100.000zł w ciągu 10 lat ma zadłużenie na dzień 1.12.2018r w wysokości 229.791zł, to jest 140% kredytu. Chcąc dziś spłacić gotówką kredyt jego koszt wyniósłby 329.791zł czyli 200% kredytu po 10 latach wobec 150% z zestawienia. Zakładając że CHF jest silniejszą walutą niż PLN w następnych latach nawet bez kryzysu, który jest cyklicznie nieuchronny dług ten nie będzie tak szybko malał a więc obecny koszt spłaty kredytu wynoszący 200% po 26 latach może wzrosnąć do 250%, tak jak podano to w powyższym zestawieniu dla pozycji 30 lat.

Ciąg dalszy na tej stronie to Stanowisko Banku oraz Pogląd Prezesa UOKiK
Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie nawet bezpłatnie, jednak pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy, jej ciekawszych fragmentów, kluczowych pism np. pozwu, odpowiedzi banku, wyroku, bez danych strony poszkodowanej.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Zasady udzielania pomocy podano na stronie   O NAS | KONTAKT | POMOC
Tekst zamieszczono dnia 1.12.2018r, ostatnie uaktualnienie wykonano 17.12.2018r.