Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

grudzień 2018r

 

Twój problem i jego opis służy doskonaleniu strony

Przyślij ponumerowane chronologicznie skany dokumentów otrzymanych w formacie .pdf a wysyłanych w .odt lub .doc  

 

Każdy może otrzymać bezpłatnie opinie wstępną z oceną stanu techniczno - prawnego problemu, sposobów jego rozwiązania i kosztorysem. Treść opinii i jej szczegółowość zależy od otrzymanych materiałów; opisu problemu, skanów pism, otrzymanych w formacie .pdf a wysyłanych swoich pism w edytorze tekstu, uszeregowanych chronologicznie P1, P2, P3 itd. Usługi doradztwa z zakresu stosowania przepisów telekomunikacyjnych przy budowie i eksploatacji sieci świadczone są wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumienia się na odległość.

Osoby fizyczne i firmy osób fizycznych otrzymują rachunki wg. wymogów US po wykonaniu pracy. Możliwe jest wykonanie pracy, zwłaszcza dla osób fizycznych konsumentów za prawo do szczegółowego jej opisu na stronie TelePrawa. Osoby prawne tj. spółki otrzymują umowę - zlecenie z wyszczególnieniem zakresu działań opisanych w opinii wstępnej, które mogą ulec korekcie. Płatność kwoty następuje po wykonaniu prac i wysłaniu rachunku, na konto podane poniżej. Brak wpłaty oznacza zgodę na publikacje problemu na stronie z danymi uczestników postępowania, dotyczy to także bezpłatnych opinii.

 

PKO  I/0  Bydgoszcz  80  1020  1462  0000  7202  0239  8980
Krzysztof Gajewski/TelePrawo

TelePrawo udziela e-mailem bezpłatnej wstępnej oceny opisanego problemu z kosztorysem.
Tekst zamieszczono dnia 10 maja 2018r, ostatnie uaktualnienie wykonano dnia 22 grudnia 2023r.