Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

 PROBLEMY   TELEKOMUNIKACYJNE  -  PRZYKŁADY  -  ROZWIĄZANIA  

Co nowego !

w najbliższych tygodniach i miesiącach.

Z dniem 20 maja 2018r Teleprawo z mocy prawa traci uprawnienia Stowarzyszenia Zwykłego.   Strona  i  działalność będzie nadal utrzymywana  na nowych zasadach .


JUŻ TU JEST WZÓR POZWU O ZWROT NADPŁATY FRANKOWICZOM DLA UMÓW ZAWARTYCH PRZED 2009r
Jest także link do pierwszego pozwu o unieważnienie kredytu dla umów zawartych w 2009r i latach następnych
Proszę o uwagi, krytykę, wszystko co przyczyni się do doskonalenia treści pozwu, z pożytkiem dla frankowiczów.

Dla frankowiczów którzy nie złożyli jeszcze pozwu

uruchomiłem serwis pozwalający samemu zmniejszyć raty.

Prezydent wprowadzając 6-letni okres przedawnienia od dnia 9 lipca 2018r w miejsce poprzedniego 10-letniego (art.118 kc), uniemożliwił domaganie się unieważnienia całej umowy zawartej z bankiem o kredyt indeksowany do CHF. W tym nowym stanie prawnym można domagać się tylko zwrotu nadpłaty rat za okres ostatnich 6 lat.
W dniu 10.11.2018r opublikowano część 8:   REAKCJA BANKU

Proces w SO Lublin zakończony 10.05.2018r


CELE TELEPRAWA: Doskonalenie treści witryny i komunikacji z jej użytkownikami.
Edukacja i udzielanie pomocy osobom uwikłanym w meandrach prawa stanowi inspiracje do publikacji kolejnych nowych treści, a autorowi mającemu kontakt z realem pozwala utrzymać kondycję biegłego.

statystyka