Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

 PROBLEMY   TELEKOMUNIKACYJNE  -  PRZYKŁADY  -  ROZWIĄZANIA  

Dnia 8.09.2022r Trybunał Sprawiedliwości UE wydał kolejny wyrok dotyczący kredytów denominowanych w walutach obcych.
"Jeśli konsument się temu sprzeciwia, sąd krajowy nie może zastąpić nieuczciwego postanowienia umownego dotyczącego kursu wymiany przepisem dyspozytywnym prawa krajowego

- w konsekwencji oznacza to że kredytobiorca ma prawo żądać nieważności umowy. Można przypuszczać że sędziowie prowadzący takie sprawy czekali na ten wyrok. Ciąg dalszy nastąpi po wznowieniu procesu opisywanego w dziale Teleprawo dla frankowiczów.

12 października br. TSUE wyda następny wyrok w sprawie dotyczącej wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, nazywane przez Bank utraconymi pożytkami i grożącego pozwem w wypadku przegranej."

100-lat telefonów polskich

W 1922r Polska Akcyjna Spółka Telefoniczna otrzymała koncesje na 25 lat.

Do dziś na ul.Pomorskiej w Bydgoszczy zachowały się studnie kablowe z logo PAST-a a każdy Polak ściska w ręku telefon chiński. Dopiero w 1928r powołano Polską Pocztę Telegraf i Telefon. Trzecim polskim operatorem stała się NETIA w 1990r. W 1991r z PPTiT wydzielono TP.S.A. sprzedaną w 2000r France Telecom i Kulczyk Holding w celu ratowania sypiącego się budżetu. Burmistrzowie poszczególnych miast ratują swój sypiący się budżet procesami z Orange o rekompensatę za linie na ich gruntach bez zawartej umowy. Pomocne w tym procesie są studnie kablowe których wiek określa się po logo lub jego braku, metalowym obramowaniu zaokrąglonym lub prostokątnym klapy i studni, oraz stanu cementu na powierzchni klapy.

Proces o kredyt indeksowany w trybie on-line

odbył się dnia 20.XII.2021r w SO Koszalin poprawnie pod względem technicznym.

Adwokat Banku nie posiadał wymaganego upoważnienia co ograniczyło sędziego do przesłuchania powodów i wszczęcia postępowania pojednawczego, zakończonego wezwaniem Banku do złożenia nowej umowy złotówkowej bez indeksacji w terminie 30 dni. Powodowie po wyznaczonym terminie otrzymali propozycje Banku jednak niezgodną z zaleceniami sądu na co odpowiedzieli negatywnie a w odpowiedzi otrzymali pozew o zwrot utraconych pożytków zawieszony do czasu wyroku o nieważności umowy której domagają się kredytobiorcy. Pozew ten świadczy że Bank spodziewa się takiego wyroku stąd usiłuje uzyskać utracone pożytki. Kredytobiorcy czekają teraz w czerwcu 2022r cierpliwie 6-ty miesiąc na ruch sądu, który niewątpliwie nastąpi w dalszej przyszłości może pod koniec 2022roku, c.d.n.

Sytuacja w sądach i procesy ON LINE

pracownicy sądów protestują udając się na na zwolnieniach lekarskie stąd procesy ON LINE

Są sądy gdzie niema 80% obsady. W Lublinie nie odbywają się w ogóle rozprawy, jak donosi portal www.prawo.pl.
SO Koszalin wyznaczył "frankowiczom" rozprawę ON LINE w grudniu 2021r. Prawdopodobnie z powodu braku protokólantów. Każda ze stron ma prawo złożyć sprzeciw w terminie 7-dni. Więcej o tej nowej technologii będę pisał w listopadzie na stronie TELEPRAWO dla frankowiczów.

WAŻNE DLA FRANKOWICZÓW:   Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 r.
Każdy Kredytobiorca „frankowy” z lat 2006-2008r po w/w. uchwale SN może wysłać do swojego Banku wezwanie do ugody, następnie wezwanie przed sądowe i na końcu pozew sądowy, którego treść zależy od zawartej z Bankiem umowy. Prokuratura Generalna zaskarżyła Wymówienie umowy przez Bank i co to daje zagrożonym podobnym wymówieniem. Wyrok unieważniający umowę bankową wydał SO w Olsztynie a SA w Białymstoku oddalił apelacje banku w listopadzie 2021r. Treść wyroku w portalu; orzeczenia.ms.gov.pl

Rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach

dochodzą skutecznie w SO Pracy i Ubezpieczeń Społecznych cywilni pracownicy MON

Należą do nich telefonistki, planszecistki oraz pracownice służby zdrowia jak terapeutki zatrudnione przy diatermiach promieniujących elektromagnetycznie, stąd SO zlecają wystawianie opinii biegłym sądowym radio-telekomunikacji. ZUS nie chce honorować wystawianych świadectw pracy opartych na Zarządzeniu MON/48, które powołuje się na Rozp.Rady Ministrów dotyczące pracowników cywilnych. W resorcie MON zakazana była działalność związków zawodowych stąd twórcy Rozp. Rady Ministrów nie mieli wglądu w stan kadr MON i ich warunki pracy, które określały związki zawodowe. Ofiary tego szczególnego systemu prawnego mogłyby ten problem zgłaszać posłom PIS z swojego okręgu wyborczego. Opiniowane sprawy w SO:   Bydgoszcz VI U 464/20,     Rzeszów IV U 491/20

ODSZKODOWANIA I USUWANIE LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH W 2021r

Co słychać w telefonii komórkowej !

wydarzenia, procesy, opinie w 2020r

Zmiany w ustawie PT Art.562.2. Abonent będzie musiał być informowany o wygasającej umowie i będzie mógł ją rozwiązać emajlem.

Minister Zdrowia uchylił stare Rozp.R.M z 2003r. Nowe rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych dla F=942MHz określa poziomy; 4,7W/m2 i 42,2V/m w miejsce dawnych 0,1W/m2 i 7V/m (Dz.U.2019r, poz.2448). Nowe prawo pozwala na terenach wiejskich postawić na każdym podwórku wieże 50-60m z antenami o EIRP≤ 2000W. Wniosek z postępowania administracyjnego w gminie województwa warmińsko-mazurskiego.

Abonent instalujący wzmacniacz antenowy telefonii komórkowej dostępny w handlu z atestem UKE popełnia wykroczenie karane grzywną 500zł. Wyrok SR Byd. XI Wydz.Karny 359/20. Wzmacniacze takie mają tendencje do wzbudzania się co powoduje ciągłą emisje fali nośnej i skargę operatora do UKE. Teoretycznie można reklamować taki wzmacniacz u sprzedawcy, dowodem wady jest wyrok.

statystyka