Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

 PROBLEMY   TELEKOMUNIKACYJNE  -  PRZYKŁADY  -  ROZWIĄZANIA  

Sytuacja w sądach i procesy ON LINE

pracownicy sądów protestują udając się na na zwolnieniach lekarskie stąd procesy ON LINE

Są sądy gdzie niema 80% obsady. W Lublinie nie odbywają się w ogóle rozprawy, jak donosi portal www.prawo.pl.
SO Koszalin wyznaczył "frankowiczom" rozprawę ON LINE w grudniu 2021r. Prawdopodobnie z powodu braku protokólantów. Każda ze stron ma prawo złożyć sprzeciw w terminie 7-dni. Więcej o tej nowej technologii będę pisał w listopadzie na stronie TELEPRAWO dla frankowiczów.

WAŻNE DLA FRANKOWICZÓW:   Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 r.
Każdy Kredytobiorca „frankowy” z lat 2006-2008r po w/w. uchwale SN może wysłać do swojego Banku wezwanie do ugody, następnie wezwanie przed sądowe i na końcu pozew sądowy, którego treść zależy od zawartej z Bankiem umowy. Prokuratura Generalna zaskarżyła Wymówienie umowy przez Bank i co to daje zagrożonym podobnym wymówieniem.

Rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach

dochodzą skutecznie w SO Pracy i Ubezpieczeń Społecznych cywilni pracownicy MON

Należą do nich telefonistki, planszecistki oraz pracownice służby zdrowia jak terapeutki zatrudnione przy diatermiach promieniujących elektromagnetycznie, stąd SO zlecają wystawianie opinii biegłym sądowym radio-telekomunikacji. ZUS nie chce honorować wystawianych świadectw pracy opartych na Zarządzeniu MON/48, które powołuje się na Rozp.Rady Ministrów dotyczące pracowników cywilnych. W resorcie MON zakazana była działalność związków zawodowych stąd twórcy Rozp. Rady Ministrów nie mieli wglądu w stan kadr MON i ich warunki pracy, które określały związki zawodowe. Ofiary tego szczególnego systemu prawnego mogłyby ten problem zgłaszać posłom PIS z swojego okręgu wyborczego. Opiniowane sprawy w SO:   Bydgoszcz VI U 464/20,     Rzeszów IV U 491/20

ODSZKODOWANIA I USUWANIE LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH W 2021r

Co słychać w telefonii komórkowej !

wydarzenia, procesy, opinie w 2020r

Zmiany w ustawie PT Art.562.2. Abonent będzie musiał być informowany o wygasającej umowie i będzie mógł ją rozwiązać emajlem.

Minister Zdrowia uchylił stare Rozp.R.M z 2003r. Nowe rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych dla F=942MHz określa poziomy; 4,7W/m2 i 42,2V/m w miejsce dawnych 0,1W/m2 i 7V/m (Dz.U.2019r, poz.2448). Nowe prawo pozwala na terenach wiejskich postawić na każdym podwórku wieże 50-60m z antenami o EIRP≤ 2000W. Wniosek z postępowania administracyjnego w gminie województwa warmińsko-mazurskiego.

Abonent instalujący wzmacniacz antenowy telefonii komórkowej dostępny w handlu z atestem UKE popełnia wykroczenie karane grzywną 500zł. Wyrok SR Byd. XI Wydz.Karny 359/20. Wzmacniacze takie mają tendencje do wzbudzania się co powoduje ciągłą emisje fali nośnej i skargę operatora do UKE. Teoretycznie można reklamować taki wzmacniacz u sprzedawcy, dowodem wady jest wyrok.

statystyka