Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

 PROBLEMY   TELEKOMUNIKACYJNE  -  PRZYKŁADY  -  ROZWIĄZANIA  

PLAY z dn.31.05.2024r wyłącza abonentom dawnego UPC funkcjonalność serwera www. Wyłączenie funkcjonalności serwera przez PLAY oznacza likwidacje poczty elektronicznej tj. korzystanie z   e-maila;  nazwiskoNr@upcpoczta.pl. To nie było zagwarantowane umową i regulaminem gdyż UPC w ten sposób chciał utrzymywać kontakt z klientem. PLAY mógł więc zrezygnować z tej usługi. UKE zapytany w tej materii udzielił b.długiego wywodu co jest usługą telekomunikacyjną oraz że "utrzymywanie serwera www nie jest usługą telekomunikacyjną", więc PLAY mógł z niego zrezygnować. PLAY chyba zrezygnował z tego pomysłu poczta moja upc działa dn.14.06.2024.0:14

Izba Cywilna SN podjęła w czwartek 25.04.2024r uchwałę dot. pięciu kluczowych problemów ws. kredytów frankowych. Uchwała całej Izby Cywilnej SN zapadła w składzie 18 spośród 30 wymienionych na stronie SN sędziów tej Izby. Sześcioro sędziów zgłosiło zdania odrębne. Główne przesłanie tych długich i skomplikowanych wywodów prawnych sprowadza się do tego że; żadna ze stron procesu nie ma prawa żądać odszkodowania co oznacza że kredytobiorca po spłacie jedynie otrzymanej kwoty może wyrokiem sądu żądać tylko zwrotu kosztów sądowych oraz ewentualnie poniesionych kwot kosztów wymienionych w umowie.

Nowy wyrok TSUE dla frankowiczów vide TELE PRAWO dla frankowiczów
W sądach jest 140 000 spraw frankowych a rocznie schodzi 10 000.

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU

Prawo zasiedzenia służebności przesyłu nie może działać wstecz tj. przed 3.08.2008r. Postanowienie SN sygn.III CZP 108/22 z dnia 24.02.2023r, po piętnastu latach otwiera nowe możliwości przed właścicielami gruntów z niechcianymi instalacjami (gaz, woda, prąd, telefon). Szczegóły na stronie 8.  Pomoc poszkodowanym i odciążenie sądów

NOWY DZIAŁ DLA BIEGŁYCH SĄDOWYCH:   Stawka godzinowa wg. nowej ustawy budżetowej na 2023r wynosi dla nowych biegłych 22,90zł tj. o 60gr mniej niż wynosi minimalna stawka wynagrodzenia od 1 lipca 2023r, więcej na stronie   Wynagrodzenia

statystyka