Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

wrzesień 2023r

Oczekuje uwag o stronie i zawartych w niej treściach oraz Waszych propozycji.
Zawarte tu treści służąc poszkodowanym mają na celu także odciążenie sądów.


LISTY DO BIEGŁEGO, CO DALEJ W TEJ SPRAWIE!

Można nadsyłać e-mailem na adres teleprawo@teleprawo.net lub pocztą na adres w O NAS|KONTAKT|POMOC

Sprawa kabla wiszącego nad działką

Od dwóch lat domagam się bez skutecznie z pomocą radcy prawnego usunięcia kabla telekomunikacyjnego wiszącego nad moją działką. Orange twierdzi że na to zezwala mu prawo zasiedzenia. Radca uważa że tylko sprawa sądowa i wyrok o usunięciu kabla może zakończyć pomyślnie tą sprawę. Jednak zależy to od sędziego. Co zrobić aby pewnie uzyskać pomyślny wyrok w tej sprawie ?   Dołączam całą korespondencję z danymi działki.   Odpowiedź biegłego w załączonym piśmie. Orange Wrocław nie odpowiedział, poszkodowany napisał do Orange Warszawa jak działa podległy mu oddział i otrzymał odpowiedź że kabel został usunięty. Pan Rafał musi teraz pojechać na działkę i sprawdzić czy faktycznie kabel został usunięty.


Pisząc do Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Zgłaszane problemy mogą pozostać nie rozwiązane ale ich opis zostanie zamieszczony na stronie. Problemy zwłaszcza prawne mogą być zgłaszane anonimowo. Autor jest tylko inżynierem elektronikiem ale może znajdą się osoby o innych specjalnościach pragnące nawiązać współpracę a w przyszłości przejąć prowadzenie witryny gdyż nic nie jest wieczne.

TelePrawo udziela e-mailem pokwitowanie zgłaszanego problemu.
Zasady udzielania pomocy podano na stronie   O NAS | KONTAKT | POMOC
Tekst zamieszczono dnia 1.09.2023r, ostatnią aktualizacje wykonano 1.09.2023r.