Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

kwiecień - grudzień 2017r

Problemy Abonentów to spory z własnym Zarządcą o dostęp do anteny na ogół TVSAT, lub do wybranego operatora oraz spory z operatorem niespełniającym oczekiwań Abonenta.


Tani prąd i gaz

to oferta pośredników w 2017r kupujących hurtowo energię bez posiadania własnych urządzeń jej dostarczania.

1. Forum Marketing and Sales S.A. z Gdańska   www.fortum.pl

Przedstawiciel firmy pojawił się w mieszkaniu Prezesa TelePrawa dn.28.06.2017r oferując tańszy gaz. Po podpisaniu każdej z sześciu stron umowy okazało się że;
umowa w razie wypowiedzenia jej przed czasem zobowiązuje do zapłacenia za cały niewykorzystany gaz do 31.12.2020r co nazwane jest w pkt.19-20 opłatą sankcyjną.
Zał.2 podaje czas zawarcia umowy do 31.12.2020r czyli na 3,5 roku.
Zał.3 zawiera wniosek o zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej, co było dużym zaskoczeniem.
Do umowy dołączono Ogólne Warunki Sprzedaży oraz Oświadczenie o Odstąpieniu od Umowy z którego skorzystałem przed upływem obowiązującego terminu 14 dni lub 30 dni dla osób mających ukończone 70 lat. Umowę zawarłem w z góry ustalonym celu poznania jej warunków, stąd nie posiadam wiedzy o faktycznych warunkach jej realizacji oraz czy to będzie gaz kupiony od PGNiG, Rosji, Kataru lub z USA.

2. ORANGE S.A. i podległa jej Orange Retail S.A z Modlnicy   www.orangeretail.pl

Przedstawiciel firmy wręcza 25 stron zawierających umowę, załączniki, pełnomocnictwa dla orangeretail, regulamin, oraz pełnomocnictwo do zawarcia umowy rezerwowowej o nieznanej treści, oferując tańszy prąd, który będzie płynął z tej samej elektrowni, starymi drutami i transformatorem naprawianym przez dotychczasowego dostawcę prądu. Regulamin pkt.3.2 w razie wypowiedzenia umowy przed czasem, przewiduje odszkodowanie 300zł.
Natomiast umowa rezerwowa zapewnia po zerwaniu lub zakończeniu umowy z ORANGE zasilanie od starego dostawcy prądu przez okres dwóch miesięcy po dwukrotnie wyższej cenie o czym dowiemy się po rozstaniu z ORANGE i otrzymaniu pierwszego rachunku od starego dostawcy. Okres dwóch miesięcy to czas na zawarcie umowy z naszym starym operatorem. Przy zawieraniu umowy na tańszy prąd przedstawiciel ORANGE proponuje także zawarcie nowych lepszych usług telekomunikacyjnych.

W wypadku kłopotów z tańszym gazem lub prądem, uznaniu się za oszukanego, pomocy należy szukać u Koordynatora d/s negocjacji powołanego dn.22.05.2017r przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki www.ure.gov.pl zrejestrowanego w dn. 07.09.2017r. TelePrawo monitoruje zmagania abonenta z Orange tani prąd konsultując treść wniosku do Koordynatora URE w sprawie uznania zawarcia umowy za nieważną czynność prawną (art.58 §2 kc i art.84 §2 kc). W kwietniu 2018r Koordynator przesłał wniosek do ORANGE a ten w maju zgodnie z przepisami odmówił negocjacji bo takie mamy prawo. W tej sytuacji abonent może oczekiwać bez skutecznych wezwań windykatora trwających max. do lat trzech od dnia zaistnienia płatności (Art.117 § 21kc.). Ewentualnie pozwu sądowego o zapłatę w postępowaniu nakazowym, od którego przysługuje odwołanie do sądu vide 3. Odmowa zapłaty .... Także w terminie max. do lat trzech od zaistnienia płatności (Art.118kc. ).

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Zasady udzielania pomocy podano na stronie   O NAS | KONTAKT | POMOC
Tekst zamieszczono dnia 15 kwietnia 2017r, ostatnie uaktualnienie wykonano dnia 26.08.2018r.