Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

kwiecień 2017 - kwiecień 2018r

Problemy Abonentów to spory z własnym Zarządcą o dostęp do anteny na ogół TVSAT, lub do wybranego operatora oraz spory z operatorem niespełniającym oczekiwań Abonenta.


Konsument żąda bo ma prawo

a Prezes Wspólnoty lub Spółdzielni mówi NIE i czasem to wykrętnie uzasadnia, a TelePrawo interweniuje w UKE lub MC.

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa USŁUGA DOM z Elbląga

SM jako inwestor mając pozwolenie budowlane z 2007r zasiedliła budynek a członkowie wykupili mieszkania stąd SM stała się praktycznie zarządcą wspólnoty o statusie przedsiębiorcy spółdzielni. Wykonawca zrealizował instalacje miedzianą pod tynk bez rurek które jednak były w projekcie. Jeden z mieszkańców zapragnął światłowodu co jest niemożliwe z uwagi na brak rurek. SM żąda od istniejących operatorów wykonania instalacji światłowodu pod tynk, a Ci na to nie wyrażają zgody gdyż taka realizacja jako zbyt kosztowna nie leży w ich interesie a odbiorcy są skazani na istniejącą miedź. SM toczy wzajemny spór sądowy z wykonawcą budynku o usterki budowlane oraz brak rurek na co przyzwolił PINB dopuszczając do użytkowania budynek niezgodnie z projektem.

Jest bezspornym że wykonawca wykonał instalacja niezgodnie z projektem i PN, a PINB akceptując ten stan dopuścił budynek do eksploatacji. Proces wzajemny, to taki w którym obie strony złożyły pozwy, może trwać latami a właścicielowi - użytkownikowi lokalu przysługuje prawo skorzystania z interwencji UKE na podstawie art.30 ust.5e ustawy o wruist oraz art.268kc w połączeniu z art.684kc, gdy SM stawiając WT niezgodne z prawem, co ma odbicie w licznych decyzjach UKE, utrudnia operatorom realizację instalacji światłowodu metodą natynkową. Na wniosek mieszkańca TelePrawo zwróciło się w dniu 30.04.2018r do Prezesa UKE sygnalizując w/w. nieprawidłowości z prośbą o zajęcie stanowiska, a odpowiedź zostanie opublikowana na stronie.

2. Wspólnota Mieszkaniowa 11 listopada 16 w Bydgoszczy

WM powstała na majątku WAM z działającą AIZ zmodernizowaną w 2016r do odbioru cyfrowego MIX-1 i MIX-2. W dniu 31 marca 2018r przestał działać MIX-2. Wniosek o naprawę został odrzucony ustną decyzją Prezesa WM z uzasadnieniem nieopłacalność konserwacji dla zbyt małej ilości osób i możliwość stosowania anten pokojowych. Decyzja Prezesa WM została podjęta bez zebrania WM i podjęcia stosownej uchwały. Brak uchwały WM powoduje że jest to decyzja nieprawomocna i jest to zwiastun wyłączenia AIZ w kolejnym kwartale. Na wniosek jednej z poszkodowanych osób Teleprawo wystąpiło w dniu 23.04.2018r do Min.Cyfryzacji z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie eksploatacji cyfrowych AIZ.

TelePrawo zwróciło uwagę że poprzednie stanowisko MAiC uważało że. jeżeli AIZ jest czynna jako cyfrowa to należy ją utrzymywać w sprawności, tylko że nie podkreślono że dotyczy to wszystkich budynków nowych i starych. Zwrócono także uwagę że w razie klęski żywiołowej lub stanu wojennego CATV i telefonia przestanie działać (jak w 1981r) a TV naziemna zwłaszcza państwowa powinna działać do dnia opanowania żywiołu lub kapitulacji. Jest to więc problem także z zakresu obrony i funkcjonowania państwa. Aktualnie trwa oczekiwanie na odpowiedź MC, która po otrzymaniu zostanie opublikowana na stronie.


Prawo wyboru operatora

wynika z art.684kc i 268kc oraz prawa własności do części wspólnych budynku, czasem jednak jest różnie.

PROCES SĄDOWY o UCHYLENIE UCHWAŁY WM

Budynek WM posiadał instalację telekomunikacyjną miedzianą co nie odpowiadało potrzebom jednego z członków pragnącego mieć światłowód i który w tym celu zawarł umowę z operatorem MetroLine. Zarząd WM wyraził sprzeciw w formie uchwały opartej na opinii pracownika że nowa instalacja uniemożliwi dostęp do zaworów ogrzewania. W odpowiedzi właściciel mieszkania złożył pozew o uchylenie uchwały. Po rozprawie i zeznaniach świadków sąd zlecił opinie fundacji IBIEN a ta 70 stron swej opinii wyceniła na 27.885,00zł, które sąd stosując tzw. rozdział kosztów nakazał zapłacić po połowie każdej ze stron. Powód zakwestionował opinię twierdząc że 51 jej stron to "akademickie" wywody zaczerpnięte z artykułów publikowanych w sieci Internet oraz zadał 76 pytań. IBIEN udzielił odpowiedzi wycenioną na 28.875,00zł. Postanowienie o zapłacie zostało zaskarżone. W międzyczasie MetroLine uzyskało decyzję UKE na instalacje sieci w budynku tej WM. Proces trwa nadal mimo że w tej sytuacji jest pozbawiony sensu, jednak sąd ulegając opinii IBIEN ma teraz dylemat jak rozsądzić sprawę kosztów opinii wydanej bez wizji lokalnej i sprzecznej z decyzją UKE. Pozew wpłynął 22.01.2014r do SO Warszawa, sprawa ma sygnaturę IC 93/14 a decyzję UKE opisująca różne działania WM, także zawarcie przez WM umowy z ORANGE w trakcie procesu, zamieszczono na stronie www.uke.gov.pl w dniu 21.02.2017r. Jest to pouczająca lektura dla WM podejmujących odmowne decyzje wsparte uchwałami.

Rewitalizacja AIZ

pozwoli uzyskać bezpłatny dostęp do minimum 24 programów TV, dla nie korzystających z CATV.

PROCES SĄDOWY o ODBUDOWĘ AIZ

Członek SM od kilku lat na dorocznych Walnych zebraniach SM domagał się uruchomienia AIZ. Zebrał powyżej setki podpisów za wnioskiem o uruchomienie AIZ. Z uwagi na dużą kwotę wpisu liczoną od wartości pozwu w czerwcu 2013r wniósł do SR sprawę o wartości 2500zł jako dotycząca tylko jego klatki. Opłacił adwokata podał stanowisko MAC jednak w grudniu 2016r uzyskał negatywny wyrok. Stracił zaufanie do adwokata i zwrócił się o pomoc do Teleprawa a te wyraziło swój pogląd będący streszczeniem 7 stronicowej apelacji. SO oddalił apelacje uzasadniając to na 12-tu stronach oraz faktem że istniejąca CATV zapewnia odbiór programów a powódka może dochodzić swych racji w trybie wewnątrz spółdzielczym. Co pisało o AIZ-ach TelePrawo w lutym 2000r, zawiera artykuł z miesięcznika INFOTEL Archiwum 1999-2000r


Abonentów dostęp do anten TVSAT

utrudniany przez zarządców spółdzielni lub wspólnot  

Problemy z instalacją anten satelitarnych.

Na liczne pytania telefoniczne jak postępować w wypadku braku zgody na instalację anteny satelitarnej zdecydowałem się na zamieszczenie poniższej opinii, która może stanowić uzasadnienie wniosku o jej instalacje   vide PRZYKŁAD. Jest to autentyczna historia właściciela mieszkania spółdzielczego, któremu odmówiono zgody na instalacje anteny satelitarnej uzasadniając to punktem regulaminu niezgodnym z przepisami Kodeksu cywilnego. Z równym powodzeniem w regulaminie możnaby zamieścić punkt o wymierzaniu kary publicznej chłosty za jego nieprzestrzeganie. Autorzy tego punktu powinni zastanowić się nad jego treścią. W załączeniu zdjęcie budynku z anteną co świadczy o wyborze drugiej opcji podanej w opinii, tj. oczekiwanie na ruch zarządcy po instalacji anteny. Zarządca zrezygnował z przeciwdziałań.

Abonentów umowy z operatorami

i wynikłe stąd różne problemy  

Wadliwa umowa i usługa.

Abonentka ORANGE uległa czarowi przedstawiciela PTS S.A. z Wrocławia i zawarła dwuletnią umowę promocyjną "PREMIUM 25zł". Za tą kwotę PTS S.A. miała zapewnić tylko utrzymanie łącza, co oznaczało przyjmowanie rozmów natomiast za rozmowy wychodzące miała być naliczana opłata wg. cennika. Abonentka podpisała umowę bez jej czytania stąd nie mogła reklamować faktu że nie otrzymała regulaminu i cennika gdzie w wypadku rozwiązania umowy przed terminem powinien być zapis o wysokości zwrotu przyznanej ulgi nazwanej "OPŁATĄ WYRÓWNAWCZĄ". Abonentka czując się oszukana i nie zadowolona z jakości usług zwróciła się do TelePrawa. Umowa kwalifikowała się do jej zakwestionowania i rozwiązania w dowolnym okresie bez zwrotu ulgi tym bardziej że na PTS S.A. została nałożona przez UKE kara 497.120,34PLN, między innymi za tego typu postępowanie. Jednak do końca umowy brakowało tylko 4-ech miesięcy i dla tego przygotowano abonentce WYMÓWIENIE w ustawowym terminie wysyłane za tzw. POTWIERDZENIEM ODBIORU nalepianym na odwrocie koperty. Wymówienie wysłano zaraz po nowym roku z jednoczesnym złożeniem wniosku na wybrany abonament w jednym z punktów ORANGE.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Członkowie mogą też liczyć na pomoc w formie opinii dla urzędów i poglądu dla sądów.

Tekst zamieszczono dnia 15 kwietnia 2017r, ostatnie uaktualnienie wykonano dnia 30.04.2018r.