Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

maj 2018r

Tematy zamieszczane na stronie zależą wyłącznie od Twoich problemów opisywanych w nadsyłanych listach.

URZĄDZENIA i ich niedoskonałości

Jest to problem współpracy radia i400s Ferguson z modemem TC7200.U

Radio Ferguson i400s nie dało połączyć się z routerem TC7200.U.  Stwierdzono zanik połączenia z siecią Wi-Fi UPC w laptopie Lenowo G700 i OTV Panasonic odbierającego w Internecie programy TV a którego opcja POMOC podawała "sprawdź router". Z uwagi na brak przez trzy dni informacji od serwisu UPC, rozpoczęto poszukiwanie adresu IP routera i jego wpis w przeglądarkę. Po wpisaniu adresu IP, http://192.168.0.1 i zalogowaniu się nazwą użytkownika oraz hasłem, uzyskano dostęp do ustawień routera a w opcji WIFI stwierdzono że router jest wyłączony. Po zdalnym włączeniu routera, laptop i OTV uzyskały połączenie z WiFi, Ferguson jednak nadal nie miał połączenia z routerem, widocznie te urządzenia nie lubiły się.

W Fergusonie włączono opcje; Radio internetowe/Konfig. systemu/Sieć/Kreator/Ustawienia Internetu/SSID i w tej opcji znaleziono około 16 sieci w tym poszukiwaną UPC1376386. Po jej wybraniu podświetleniem i OK uzyskano opcje Kod: w którą wpisano zamiast UPC1376386 tzw. klucz sieciowy: PQHKVUJE i OK. Klucz sieciowy i SSID=UPC1376386 znajdowały się na kartce przylepionej pod spodem TC7200.U.  Uzyskano info: "połączony" kolorem zielonym. W opcji Pokaż ustawienia ukazały się teraz aktualne dane z numerem sieci SSID, Adresem IP, Maską podsieci, Adresem bramki, Głównym DNS, Pomocniczym DNS, Region WLAN i DHCP. Radio uzyskało bezprzewodowe połączenie z internetem.

Wysłano pismo do UKE z propozycją aby operatorzy w swoich umowach abonenckich nadążając za rozwojem mediów strumieniowych podawali nr swojej sieci SSID, adres IP routera i klucz sieciowy co ułatwi abonentom "parowanie" urządzeń we własnym zakresie. Opisany problem spowodowała nie dopracowana instrukcja i niechęć lub bojaźń serwisu UPC do tzw. parowania routera z nowością jaką było pierwsze polskie radio FM nowej generacji z dotąd niespotykaną opcją Radio Internetowe i innymi. Bardzo chętnie pomogę w parowaniu innych odbiorników zagranicznych po nadesłaniu skanu fabrycznej instrukcji. Aktualnie słucham rytmów tropikalnych nadawanych przez Radio Gdynia.

Dnia 23.08.2018r o godz.11:40 na ekranie Fergusona ukazał się napis. Aktualizacja oprogramowania. Nowa wersja 2.12.189c.EX69082-1A13. Dostępna. Uruchomić ponownie. TAK NIE. Po wciśnięciu pokrętła NAVIGATE rozpoczęło się ładowanie programu, ukazał się napis Press SELECT to start po czym należało nacisnąć ponownie NAVIGATE.

CIĄG DALSZY PODOBNYCH PROBLEMÓW NIEWĄTPLIWIE NASTĄPI.

TelePrawo oczekuje listów od wszystkich poszkodowanych w różny sposób w sprawach mających związek z urządzeniami.


Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyť kaťda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie moťe być konsultantem w sprawie pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy i kluczowego pisma, bez podawania danych osoby korzystającej z pomocy.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Zasady udzielania pomocy podano na stronie   O NAS | KONTAKT | POMOC
Tekst zamieszczono dnia 29.05.2018r, ostatnie uaktualnienie wykonano dnia 23.08.2018r.