Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

maj 2018r - 2019r

Tematy zamieszczane na stronie zależą wyłącznie od Twoich problemów opisywanych w nadsyłanych listach.

URZĄDZENIA i ich niedoskonałości

Jest to problem współpracy radia i400s Ferguson z modemem TC7200.U

Radio Ferguson i400s nie dało połączyć się z routerem TC7200.U.  Stwierdzono zanik połączenia z siecią Wi-Fi UPC w laptopie Lenowo G700 i OTV Panasonic odbierającego w Internecie programy TV a którego opcja POMOC podawała "sprawdź router". Z uwagi na brak przez trzy dni informacji od serwisu UPC, rozpoczęto poszukiwanie adresu IP routera i jego wpis w przeglądarkę. Po wpisaniu adresu IP, http://192.168.0.1 i zalogowaniu się nazwą użytkownika oraz hasłem, uzyskano dostęp do ustawień routera a w opcji WIFI stwierdzono że router jest wyłączony. Po zdalnym włączeniu routera, laptop i OTV uzyskały połączenie z WiFi, Ferguson jednak nadal nie miał połączenia z routerem, widocznie te urządzenia nie lubiły się.

W Fergusonie włączono opcje; Radio internetowe/Konfig. systemu/Sieć/Kreator/Ustawienia Internetu/SSID i w tej opcji znaleziono około 16 sieci w tym poszukiwaną UPC1376386. Po jej wybraniu podświetleniem i OK uzyskano opcje Kod: w którą wpisano zamiast UPC1376386 tzw. klucz sieciowy: PQHKVUJE i OK. Klucz sieciowy i SSID=UPC1376386 znajdowały się na kartce przylepionej pod spodem TC7200.U.  Uzyskano info: "połączony" kolorem zielonym. W opcji Pokaż ustawienia ukazały się teraz aktualne dane z numerem sieci SSID, Adresem IP, Maską podsieci, Adresem bramki, Głównym DNS, Pomocniczym DNS, Region WLAN i DHCP. Radio uzyskało bezprzewodowe połączenie z internetem.

Wysłano pismo do UKE z propozycją aby operatorzy w swoich umowach abonenckich nadążając za rozwojem mediów strumieniowych podawali nr swojej sieci SSID, adres IP routera i klucz sieciowy co ułatwi abonentom "parowanie" urządzeń we własnym zakresie. Opisany problem spowodowała nie dopracowana instrukcja i niechęć lub bojaźń serwisu UPC do tzw. parowania routera z nowością jaką było pierwsze polskie radio FM nowej generacji z dotąd niespotykaną opcją Radio Internetowe i innymi. Bardzo chętnie pomogę w parowaniu innych odbiorników zagranicznych po nadesłaniu skanu fabrycznej instrukcji. Aktualnie słucham klasycznych hitów tanecznych z ubiegłego wieku nadawanych przez Classicempire.

Dnia 23.08.2018r o godz.11:40 na ekranie Fergusona ukazał się napis. Aktualizacja oprogramowania. Nowa wersja 2.12.189c.EX69082-1A13. Dostępna. Uruchomić ponownie. TAK NIE. Po wciśnięciu pokrętła NAVIGATE rozpoczęło się ładowanie programu, ukazał się napis Press SELECT to start po czym należało nacisnąć ponownie NAVIGATE.
Dnia 7.01.2019r o godz.12:00 na ekranie Fergusona ukazał się napis. Aktualizacja oprogramowania i rozpoczął się proces jej ładowania jak poprzednio.

Dnia 8.05.2019r po wykonaniu; MODE/RadioInternet/NAVIGATE/ uzyskano połączenie z Internetem oraz komunikat na ekranie w języku angielskim o braku dostępu (podcast not availabe) do ustawionych stacji i konieczności ich ponownego wybrania (reselect presets again).
1. Wyszukiwanie polskich stacji, wykonujemy; BACK/Narodowy Rzeczpospolita P/Wszystkie stacje/ znaleziono np. Gdynia Radio nadające rytmy tropikalne
2. Znając nazwę stacji np. "Gdynia Radio" wykonujemy; BACK/Wyszukiwanie podcast/ wpisujemy nazwę stacji podanymi literami . Gdynia Radio/OK.
3. Wpisywanie wyszukanej odbieranej stacji do programu P wykonujemy; Wciskamy P i NR programu na pilocie czekając aż otrzymamy Program zapisany. Można wpisać nową stację w miejsce starej wciskając na pilocie numer starej kasowanej stacji.

CIĄG DALSZY PODOBNYCH ZDARZEŃ NIEWĄTPLIWIE NASTĄPI.

TelePrawo oczekuje listów od wszystkich osób mających problemy związane z podobnymi urządzeniami.


Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyť kaťda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie moťe być konsultantem w sprawie pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy i kluczowego pisma, bez podawania danych osoby korzystającej z pomocy.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Zasady udzielania pomocy podano na stronie   O NAS | KONTAKT | POMOC
Tekst zamieszczono dnia 29.05.2018r, ostatnie uaktualnienie wykonano dnia 18.05.2019r.