Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

luty 2023r

Oczekuje uwag o stronie i zawartych w niej treściach oraz Waszych propozycji


LISTY OD BIEGŁYCH i ICH PROBLEMY

Można nadsyłać e-mailem na adres teleprawo@teleprawo.net lub pocztą na adres w O NAS|KONTAKT|POMOC

TU JEST MIEJSCE NA TWÓJ LIST

..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................


Ciąg dalszy to:   Pomoc poszkodowanym i odciążenie sądówPisząc do Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Zgłaszane problemy mogą pozostać nie rozwiązane ale ich opis zostanie zamieszczony na stronie. Problemy zwłaszcza prawne mogą być zgłaszane anonimowo. Autor jest tylko inżynierem elektronikiem ale może znajdą się osoby o innych specjalnościach pragnące nawiązać współpracę a w przyszłości przejąć prowadzenie witryny gdyż nic nie jest wieczne.

TelePrawo udziela e-mailem pokwitowanie zgłaszanego problemu.
Zasady udzielania pomocy podano na stronie   O NAS | KONTAKT | POMOC
Tekst zamieszczono dnia 7.02.2023r, ostatnią aktualizacje wykonano 1.09.2023r.