Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

styczeń 2023r

GDZIE SZUKAĆ BIEGŁEGO

biegłego szuka się na ogół w najbliższym mieście z Sądem Okręgowym bo tylko sądy mają aktualną listę biegłych

CENTRALNY REJESTR

Niema ciągle centralnego sądowego rejestru biegłych i ustawy o biegłych o co dopomina się Rzecznik Praw Obywatelskich. Jedyny nieoficjalny rejestr to portal znajdźBIEGŁEGO.com w którym szukamy np. "radio telekomunikacja". Po wybraniu MIASTA-Bydgoszcz nie znajdując nic w SPECJALIZACJA wpisujemy w FRAZA "radio telekomunikacja" znajdując dwóch biegłych z których jeden jest nieaktualny. Prawdopodobnie brak tu prawnego sprzężenia aktualizacji z sądem. Klikając w sylwetkę biegłego otrzymuje się jego specjalizacje na ogół tylko z adresem fizycznym bez e-maila i telefonu. Przy dużej ilości biegłych np. od wypadków komunikacyjnych otrzymujemy b.dużo sylwetek a szukamy np. konkretnego nazwiska.

Chcąc wykonać dobrze działający rejestr należy najpierw wykonać ponumerowany spis specjalizacji i podzielić je na katalogi i działy co jest najtrudniejsze oraz zapewnić aktualizacje po wypełnieniu go danymi biegłych. Pewne rzadkie specjalności jak np. telekomunikacja jest umieszczana w elektronice, informatyce, komunikacji elektronicznej lub telekomunikacji, a każdy w ręku ściska telefon. Na stronach SO nadal powinny być listy biegłych ale w ustalonym formacie. Jednolity system ułatwiałby poszukiwanie biegłych także pracownikom sądów. Dobrze działający program rejestru biegłych SO uczyniłby centralny rejestr praktycznie tylko informacją statystyczną oraz wyszukiwarką rzadkich specjalności. Prosiłbym tu o uwagi szczególnie biegłych informatyków. Uwagi zamieszczę w dziale Listy od biegłych. Na temat centralnego rejestru powinni wypowiadać się najpierw zainteresowani tym fachowcy. Przykład znajdźBIEGŁEGO.com powinien skłonić do refleksji przyszłych projektantów takiego centralnego rejestru.

USTAWA O BIEGŁYCH

Ustawa o biegłych to kolejny przepis w którym może uda się rozwiązać sprawę oceny pracy biegłego vide Art.9.1 i Art.12 ale tu nie chce przedstawiać żadnych koncepcji, ponieważ organizacje samorządowe biegłych sądowych z przewagą lub pod patronatem biegłych medycyny stworzyły już Projekt ustawy z 2011r. o biegłych sądowych, który w pierwszej wersji zawierał Art.10.1 "Biegły sądowy może pełnić funkcje nie dłużej niż do ukończenia 70 roku życia". Projekt został zatwierdzony przez Radę Ministrów w 2014r bez tego punktu dzięki czemu mogę nadal pełnić obowiązki biegłego sądowego mimo ukończenia 70 roku życia. Z tego powodu nie próbuję zostać członkiem żadnej organizacji skupiającej biegłych sądowych z przyczyn oczywistych.
Projekt nie wszedł w życie i chyba szybko nie wejdzie gdyż są inne ważniejsze sprawy do załatwienia w Min.Sprawiedliwości, stąd moja próba stworzenia namiastki tego szkolenia. Art.13.1 projektu ustawy przewiduje zawieszenie w pełnieniu funkcji jeżeli "biegły nie odbył szkolenia w terminie 6-miesięcy od dnia złożenia ślubowania"
Bardzo dużo informacji o biegłych w Biuletynie RPO bip.brpo.gov.pl

.

Ciąg dalszy :   2.  Karta pracy, rachunki, płace, przepisy. Pisząc do Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Zgłaszane problemy mogą pozostać nie rozwiązane ale ich opis zostanie zamieszczony na stronie. Problemy zwłaszcza prawne mogą być zgłaszane anonimowo. Autor jest tylko inżynierem elektronikiem ale może znajdą się osoby o innych specjalnościach pragnące nawiązać współpracę a w przyszłości przejąć prowadzenie witryny gdyż nic nie jest wieczne.

TelePrawo udziela e-mailem pokwitowanie zgłaszanego problemu.
Zasady udzielania pomocy podano na stronie   O NAS | KONTAKT | POMOC
Tekst zamieszczono dnia 7.02.2023r, ostatnią aktualizacje wykonano 1.11.2023r.