Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

marzec 2023r

Czytając wiele opinii występując jako drugi lub trzeci biegły, postanowiłem zrobić to inaczej aby ułatwić Sądowi i sobie prace w wypadku żądania opinii uzupełniającej o czym dalej na kolejnej stronie.

STRONA TYTUŁOWA, SPIS TREŚCI, OPINIA

to szereg działań które należy wykonać czytając postanowienie sądu oraz bardzo dokładnie akta sprawy.

1.STRONA TYTUŁOWA

Zrezygnowałem z okładki zawierającej tytuł opinii, autora i grafikę. Moja Strona tytułowa zawiera wszystkie niezbędne dane wraz z uzasadnieniem opinii co ułatwia zrozumienie pewnych treści technicznych, zastosowanych metod i sensu zawartych w niej wywodów. Na stronie tytułowej jest także informacja o wykonanym spisie treści akt o czym dalej.

2.SPIS TREŚCI AKT

Występując jako drugi a czasem jako trzeci biegły w sprawie, widziałem jak kwestionowano wysokość rachunku na podstawie karty pracy podnosząc zarzut zbyt dużej ilości godzin na czytanie akt lub brak znajomości akt. Z tego powodu czytając akta wykonuje ich spis treści Akta zaznaczając istotne fragmenty i pomijając takie jak : dokumenty rejestracyjne firm, powiadomienia itp. dokumenty nie istotne dla opinii. Wystawiając opinie z pominięciem oględzin tylko na podstawie akt jest to pomocne; przy cytowaniu fragmentów opinii, oraz dla Sądu i stron ułatwiając szybko znalezienie w aktach odpowiedniej strony.
Taki spis treści akt jest szczególnie przydatny gdy otrzymamy postanowienie o wykonaniu opinii uzupełniającej nie mając już akt, pozwala on przypomnieć treść akt. Czasami trzeba wysłać jakieś pismo do jednej lub obu stron stąd dane stron. Na ogół tego typu opinie są krótkie i nie zamieszczam spisu stron. W tym wypadku z uwagi na opis 9-działek podlegających opinii, które zajmowały dużo miejsca z uwagi na fotografie i mapki, zamieściłem Spis treści.

3.OPINIA

Każda opinia z tej samej specjalności i opiniowanego identycznego problemu jest inna gdyż ma inne uwarunkowania, nawet czasowe. Niektórzy biegli zwłaszcza szacujący wartość nieruchomości zastrzegają prawa autorskie, zakazują publikacji i grożą karami za publikacje treści. Stąd wniosek że opisane metody wg. autorów mogą być wiedzą prawnie chronioną.

4.MIEJSCE DLA CIEBIE

Zgłoś problem z swojej specjalności; pytanie, wątpliwość w ramach LISTY BIEGLYCH a zostanie tu zamieszczony.

Ciąg dalszy to:   4.Opinia, uzupełnienie, skarga - kwiecień 2023r.Pisząc do Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Zgłaszane problemy mogą pozostać nie rozwiązane ale ich opis zostanie zamieszczony na stronie. Problemy zwłaszcza prawne mogą być zgłaszane anonimowo. Autor jest tylko inżynierem elektronikiem ale może znajdą się osoby o innych specjalnościach pragnące nawiązać współpracę a w przyszłości przejąć prowadzenie witryny gdyż nic nie jest wieczne.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Zasady udzielania pomocy podano na stronie   O NAS | KONTAKT | POMOC
Tekst zamieszczono dnia 4.03.2023r, ostatnią aktualizacje wykonano 4.03.2023r.