|  Wyjście z Archiwum  |

Tytuł - Co nowego - Reforma prawna - URT - Akty prawne - Ważne adresy - Fundacja
Artykuły wybrane - Strony miesiąca - Listy o telekomunikacji


| O witrynie | O zamierzeniach | O autorze | Historia | Stopka |

TELEKOMUNIKACJA  I  PRAWO

Witryna tematyczna Krzysztofa Gajewskiego     www.teleprawo.lo.pl

telex@lo.pl

Szczególnie dla zagubionych w meandrach prawa telekomunikacyjnego i poszukujących informacji, zawiera elementy edukacji i ochrony praw konsumenta, sygnalizację nieprawidłowości oraz kronikę transformacji struktur telekomunikacji.
Założona 27 lipca 1999 roku.


ADRESACI: Koncesjonariusze i Operatorzy stacji nadawczych radiodyfuzyjnych UKF,
Operatorzy telewizji kablowej , Operatorzy stacji radiokomunikacyjnych RRL ,
Dostawcy Internetu, Producenci sprzętu telekomunikacyjnego i inni,
uzależnieni nawet chwilowo od prawa telekomunikacyjnego.
Data ostatniej aktualizacji: 23.07.2002r


O witrynie


    Witryna ma mieć charakter specjalistycznego serwisu techniczno prawnego z elementami edukacji i ochrony praw konsumenta, monitorować wszelkie nieprawidłowości, oraz być kroniką transformacji struktur Administracji Łączności.

    Autor zaprasza do współpracy profesjonalistów i hobbistów, oczekując od nich zgłoszeń adresów - linków mogących uczynić witrynę bardziej użyteczną. Oczekuje także uwag o ciekawszych wydarzeniach związanych z reformą prawa, struktur telekomunikacji, lub chociaż sygnalizacji ciekawszych problemów. Mile widziani są korespondenci zagraniczni.

    Życząc wszystkim udanych poszukiwań oczekuję uwag, zwłaszcza od Operatorów a także od byłych pracowników PAR-u, PITiP-u, URT-u i URTiP-u, których proszę o testowanie witryny i nadsyłanie uwag. Przepraszam za ewentualne braki w "Ważne adresy" i "Akty prawne".

Krzysztof Gajewski     

O zamierzeniach


    Witryna szczególnie będzie się interesować nowymi małymi przedsiębiorstwami świadczącymi usługi telekomunikacyjne nie wymagające zezwolenia, funkcjonujące na podstawie zgłoszenia działalności telekomunikacyjnej. Nowe prawo telekomunikacyjne stwarza ogromne możliwości do realizacji różnych pomysłów, ale stwarza też wiele problemów. Te rozpoznane, już teraz dają znać o sobie w działach: "Listy o telekomunikacji" oraz "Zapytania poselskie".

    Autor nie wyklucza że witryna, przekształci się lub wejdzie w skład stosownej fundacji lub stowarzyszenia np. ISP, ewentualnie rozpocznie starania o dotację dla polskich organizacji pozarządowych z "Programu Phare",  możliwe że stanie się witryną komercyjną.

    Reforma struktur telekomunikacji, nowe prawo telekomunikacyjne umożliwiające świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie zgłoszenia, zwiększy znacznie ilość małych przedsiębiorców i stworzy zapotrzebowanie na szeroki wachlarz różnych nowoczesnych usług, które Telekomunikacja i Prawo będzie mogła świadczyć swym czytelnikom.


O autorze


fotografia autora, fotokg2.jpg

Urodził się w Warszawie gdzie ukończył Gimnazjum Telekomunikacyjne. Pracował w serwisie radiotelefonów i RTV uzyskując dyplom mistrza w Izbie Gdańskiej. Studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym na Politechnice Gdańskiej. Pracował w Instytucie Łączności  i  Stacjach Radiowo Telewizyjnych w Gdańsku.

Przez 17 lat był rzemieślnikiem produkującym różne generatory w tym znane i opatentowane do lokalizacji uszkodzeń, FONO i VIDEO TEST. Za opis związanych z tym wspomnień uzyskał dnia 22 grudnia 1999 roku, I nagrodę Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronennberga i Ośrodka Karta, szczegóły w :    O konkursie

Od 14 lat mieszka w Bydgoszczy. Był naczelnikiem wydziału technicznego Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej, naczelnikiem wydziału kontroli OOURT i OURTiP, do dnia 30.06.2002r.   Aktualnie jako społeczny koordynator zajmuje się organizowaniem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia ISP. Jest biegłym Sądu Okręgowego z dziedziny radiokomunikacji i teletransmisji przewodowej. Od pięciu lat publikuje artykuły w miesięcznikach: "TVSat Magazyn" , "RadioLider", "Infotel", ostatnio w "TeleKomBiznes". Zaczynał w zlikwidowanym kwartalniku PITIP-u "W telekomunikacji i poczcie".


O konkursie    Komunikat jury konkursu "Prywaciarze 1945 -1989", oraz nagrodzone artykuły były zamieszczone w dzienniku "RZECZPOSPOLITA" z dnia 22 grudnia 1999r, w specjalnym dodatku "PRYWACIARZE". Wersja elektroniczna komunikatu oraz artykułów jest dostępna pod adresem : http://www.rzeczpospolita.pl   Po zgłoszeniu się wersji elektronicznej dziennika "RZECZPOSPOLITA" należy wybrać klawiszem pozycję ARCHIWA, a następnie wpisać w okno Krzysztof Gajewski. W odpowiedzi uzyskamy na pozycji 11, Komunikat jury konkursu a po kliknięciu w "Następne dokumenty" uzyskamy na pozycji 50, nagrodzony artykuł "Gra w podchody".
    Nagrodzona praca została dodatkowo opublikowana w kwartalniku historycznym Karta Nr 29/1999r. Szczegóły pod adresem:   http://karta.icm.edu.pl
    "PRYWACIARZE 1945-89" to tytuł wydanej w 2001r książki, przez Fundacje Bankową im. Leopolda Kronenberga i Ośrodek Karta, gdzie na stronach 80-84 zamieszczono nagrodzoną pracę.


Historia

Witryna została założona 27 lipca 1999 roku, pod adresem www.logonet.com.pl/~telex
Do końca roku przez 5 miesięcy odwiedziły ją 334 osoby.
Przez 4 miesiące 2000r obejrzało ją 666 osób, co setna wypełniała ankietę.
3 maja 2000r koło 22:00 licznik zarejestrował 1000 gościa.
27 lipca 2000r, po roku licznik zarejestrował 1686 gościa.

Po roku w lipcu 2000r witryna uzyskała drugi adres: www.teleprawo.lo.pl
Po okresie wakacyjnym dn.1.09.2000r, stany liczników wynosiły: 1820 i 70.
Od czerwca co 40-ta osoba wypełniała ankietę. Wyniki były następujące. Prawo-75%. Telefonia-60%. Internet-55%. Radiokomunikacja-50%. TVkabel-35%. Radiofonia-15%.
31 grudnia 2000r, zarejestrowano 4004 gościa, w grudniu zarejestrowano 950 osób.
27 lipca 2001r, po dwóch latach oba liczniki zarejestrowały 10 204 gości.
31 grudnia 2001r Oba liczniki zarejestrowały 15 080 gości
24 lipca 2002r Liczniki podawaly 25300 i 5700 razem 31000 gości
W kolejnych okresach rocznych witryna miała: 1600 + 8600 + 20800 gości

Aktualnie witrynę tygodniowo odwiedza ponad 500 osób. Średnio co miesiąc 2285 otwarćOstatnia aktualizacja: 23-lipca-2002r, opisana w Co nowego
Autor: Krzysztof Gajewski, telex@lo.pl
©: copyright 1999 Telekomunikacja i Prawo, Stopka
Tytuł   czyli powrót do nagłówka.