Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

                            maj 2018r

Historia TelePrawa

stronę uruchomiono w dniu 27 lipca 1999r

Autor będąc pracownikiem PAR zamieszczał na stronie informacje o transformacji zachodzącej w telekomunikacji polegającej na; zmianach prawa oraz osób na stanowiskach w tym ministerialnych, sprzedaży TPSA wydzielonej z PP.PPTiT, połączenia PITiP z PAR tworząc URT w 2000r i różnych problemach. Jest to jedyne ogólnie dostępne źródło opisujące dokładnie ten okres. Kolejne transformacje urzędów URT-u w URTiP i dalej w UKE opisuje strona archiwum.uke.gov.pl .

W lipcu 2002r autor, będąc naczelnikiem Wydz.Technicznego URTiP, przeszedł na emeryturę i 24 września 2002r uzyskał wpis w UM Bydgoszcz o założeniu Stowarzyszenia Zwykłego TelePrawo. Zmiana prawa z obowiązkiem prowadzenia co miesięcznych restrykcyjnych sprawozdań finansowych wymaga ponownej rejestracji w terminie do 20 maja 2018r, stąd apel o zgłaszanie się osób pragnących wejść w skład nowego zarządu z koncepcjami rozwojowymi strony. Z uwagi na brak wymaganych do rejestracji trzech osób założycieli i osoby prowadzącej księgowość strona będzie utrzymywana przez autora w ramach działalności nierejestrowej do dnia posiadania statusu biegłego. Po tym terminie jej ewentualne utrzymanie zależne będzie od chęci osób pragnących ją przejąć i ponosić koszty hostingu i domeny.

Aktualnie trwa przegląd i porządkowanie materiałów archiwalnych stąd brak dostępu do większości roczników.