Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

wrzesień 2018r

Problem zmniejszenia rat indeksowanych do CHF w nowym stanie prawnym jest bardziej rachunkowy niż prawny, a Sąd musi tyko wyrazić zgodę na przedstawioną mu metodę obliczeń, lub ustalić własną, ewentualnie z pomocą biegłego. Jednak zawsze to będzie skutkować zmniejszeniem rat a koszty poniesie strona przegrywająca.

JAK MOŻNA ZMNIEJSZYĆ RATY indeksowane do CHF

postaram się odpowiedzieć w kolejnych artykułach zapraszając chętnych do uczestnictwa w eksperymencie.

WPROWADZENIE W NOWY STAN PRAWNY

Prezydent wprowadzając 6-letni okres przedawnienia od dnia 9 lipca 2018r w miejsce poprzedniego 10-letniego (art.118 kc), uniemożliwił domaganie się po 6-ciu latach unieważnienia całej umowy zawartej z bankiem o kredyt hipoteczny indeksowany do CHF. W tym nowym stanie prawnym można domagać się tylko zwrotu nadpłaty rat za okres ostatnich 6 lat. Składając pozew w grudniu 2018r po wpłacie raty grudniowej kwota sporna może dotyczyć jedynie 6-letniego okresu 2013 - 2018.

Biorąc sprawy w swoje ręce możemy ustalić rozmiar szkód i wielkość kwoty do zwrotu za okres 6-lat, a po upływie następnych 6-lat, lub szybciej, sami powtórzymy identyczne działania uzyskując kolejny zwrot nadpłaconych kwot. Stworzenie pozwu może obniżyć koszty pełnomocnictwa gdyż w opracowanym przez nas pozwie będą wszystkie wymagane elementy i załączniki. Pełnomocnik dokona stosownych uzupełnień. Planowane działania wymieniłem poniżej a pierwszą czynnością będzie uzyskanie historii naszego kredytu, czemu służy wzór wniosku o wydanie zaświadczenia, złożony w najbliższym oddziale naszego banku.

PLAN DZIAŁANIA

  • Uzyskanie z banku zaświadczenia o spłacie rat kredytu, niezbędnych do obliczeń.
  • Analiza spłat kredytu, ustalenie metody i dokonanie obliczeń szkody.
  • Wszczęcie sporu z bankiem żądając naprawienia szkody w drodze ugody.
  • Wezwanie przedsądowe z powodu odrzucenia ugody i ustalenie właściwości sądu.
  • Stworzenie pozwu sądowego.
  • Koszty wszystkich działań. Koncepcja złożenie samemu pozwu bez pełnomocnika. Dopiero po pierwszej sprawie jeżeli zwątpimy we własne siły, lub wyjazdy na proces będą zbyt męczące i kosztowne, możemy zdecydować się na ustanowienie pełnomocnika . Nawet jak nie skorzystamy z prowadzenia samodzielnie procesu to na podstawie lektury tych stron potrafimy obliczyć ile można wygrać, ile będzie to kosztowało, czy warto złożyć pozew i ponosić koszty adwokata
  • Przewidywany tok pierwszej rozprawy
  • Otrzymanie z sądu odpowiedzi banku na nasz pozew oraz zawiadomienia o pierwszej rozprawie.
  • Opis kolejnych rozpraw sądowych zakończonych wyrokiem.
  • Czekanie na ewentualne zmiany prawne. Jednak nawet zmiana prawna dająca gwarancje uzyskania zwrotu nadpłaty będzie wymagała złożenia pozwu, gdyż każdy będzie musiał indywidualnie sprecyzować wysokość swojego żądania zwrotu nadpłaty. Prawo nie może zmusić banku do ustalania wysokości nadpłaty podlegającej zwrotowi. W zasadzie obecne przepisy dają gwarancje zwrotu nadpłaty, ale metodę ich liczenia i kwotę musimy ustalić sami a sąd tylko musi ją zatwierdzić. Duża grupa frankowiczów jest uczestnikiem pozwów zbiorowych. Z uwagi że chodzi tu o dużą kwotę opór banku jest b.duży i procesy te są ciągle w toku w przeciwieństwie do pozwów indywidualnych o małe kwoty. Według opinii autora linku, pomoc frankowiczom po wygranym procesie zbiorczym każdego czeka proces indywidualny.

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA Z BANKUJan Poszkodowany
Adres jak w umowie


Adres do korespondencji
jeżeli zmieniliśmy na inny niż w umowie

Bank MójBrzydul S.A.
Odział Mojemiasto

Wniosek o wydanie historii kredytu ... tu Wasz numer umowy

Uprzejmie proszę o wydanie zaświadczenia o wysokości spłat odsetek od kredytu hipotecznego oraz załącznika do zaświadczenia o wysokości spłat odsetek od kredytu hipotecznego dokonanego w terminie. Mam trudności z odnalezieniem tych informacji w systemie elektronicznym Waszego banku .


Jan Poszkodowany


Bank taki wydruk historii kredytu wykonuje natychmiast gdyż ma go w systemie, a wysyłka pocztą kosztuje. Zaleca się przy okazji zapytać w jakiej zakładce samemu można znaleźć te dane. Gdyby uzyskanie wydruku było niemożliwe należy uzyskać na kopii pisma potwierdzenie jego złożenia z datą. Jeżeli nie mamy - Regulaminu Kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości hipotecznej – to prosimy też o jego wydruk. Należy skompletować wszystkie załączniki jakie są wymienione w umowie, gdyż niektórych mogliśmy nie otrzymać lub je zgubiliśmy.


CO DALEJ

Za tydzień lub dwa po wizycie w banku i uzyskaniu zaświadczenia o wysokości naszych spłat przystąpimy do ich analizy sumując dla każdego roku wysokość spłaconych rat kapitałowych w PLN oraz spłaconych rat odsetkowych w PLN i wpisując je do przygotowanej tabelki jak niżej. Raty sumaryczne roczne to suma rat rocznych kapitałowych i odsetkowych. Wartości średnie uzyskujemy dzieląc uzyskane kwoty roczne przez ilość miesięcy tj. 12. Procent spłaty kredytu w każdym roku ustalamy dzieląc ratę sumaryczną roczną przez ratę kapitałową obliczoną z podziału przyznanego kredytu w PLN przez ilość rat. Wynik oscyluje zawsze koło 200% co oznacza że musimy spłacić dwukrotną wartość pożyczki. Na koniec zajmiemy się ustalaniem rozmiaru szkody i pożądanej nadpłaty dla każdego roku oddzielnie stosując różne kryteria. Ciąg dalszy nastąpi w takich terminach aby było możliwe złożenie pozwu w ostatnich dniach grudnia 2018r.

Wynik obliczeń rocznych spłat

Lata Raty kapitałowe roczne Rata kapitałowa średnia m-c Raty odsetkowe roczne Rata odsetkowa średnia m-c Raty sumaryczne roczne Rata sumaryczna średnia m-c Procent spłaty kredytu
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RAZEM: xxx xxx xxx

Ciąg dalszy to:   USTALANIE WYRZĄDZONEJ SZKODYKorzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie nawet bezpłatnie, jednak pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy, jej ciekawszych fragmentów, kluczowych pism np. pozwu, odpowiedzi banku, wyroku, bez danych strony poszkodowanej.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Zasady udzielania pomocy podano na stronie   O NAS | KONTAKT | POMOC
Tekst zamieszczono dnia 1.09.2018r, ostatnią aktualizacje wykonano 30.09.2018r.