Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

grudzień 2017r

Tematy zamieszczane na stronie zależą wyłącznie od Twoich problemów opisywanych w nadsyłanych listach.

LISTY OD POSZKODOWANYCH

tu mógłby być zamieszczony opis Twojego problemu, po ewentualnej korekcie redakcji.

1. LIST PIERWSZY


Jan Poszkodowaniec
z Opola

............................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................

 

Jan Poszkodowaniec

CO DALEJ ?

TelePrawo oczekuje listów od wszystkich poszkodowanych w różny sposób w sprawach mających związek z telekomunikacją.


Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy i kluczowego pisma, bez podawania danych osoby korzystającej z pomocy.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Członkowie mogą też liczyć na pomoc w formie opinii dla urzędów i poglądu dla sądów.

Tekst zamieszczono dnia 31.12.2017r, ostatnie uaktualnienie wykonano dnia 31.12.2017r.